Een astma-aanval (exacerbatie) is een tijdelijke verergering van uw astma-klachten. U kunt meer kortademig zijn, meer hoesten en bijvoorbeeld een piepende ademhaling ervaren. Dit is het moment om contact met ons op te nemen. Ook wanneer u zelfstandig al gestart bent met het ophogen van uw inhalatiemedicijnen, of thuis een reserve prednison of antibioticakuur heeft liggen, willen we u graag eerst in het ziekenhuis zien voor een extra bezoek.

Wij willen dan graag bloed afnemen voor het onderzoek, zodat we meer kunnen leren over de astma-ontstekingscellen ten tijde van een exacerbatie. Ook willen we graag kijken hoe ontstekingscellen zich gedragen in opgehoest slijm. Daarnaast willen we met behulp van een neusuitstrijk (en eventueel opgehoest slijm) op zoek gaan naar de bacterie of het virus dat u ziek maakt. U kunt ons in die gevallen het beste telefonisch bereiken via de longverpleegkundigen, of via het mobiele telefoonnummer dat u van ons heeft. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook.

U heeft als het goed is een sputum (longslijm)potje van ons meegekregen. Mocht het lukken om vlak voor of tijdens uw bezoek sputum op te hoesten zou dat mooi zijn voor het onderzoek. Het sputum mag echter niet ouder dan 1 uur zijn, anders kan het niet meer goed verwerkt worden in het laboratorium.