Wanneer u meedoet aan de Breathe studie wordt er van u verwacht dat u:

  • Gedurende twee winters (oktober tot maart) 10 dagen per maand een pil (Bronchovaxom/placebo) inneemt;
  • Uw eigen astmamedicatie gewoon doorgebruikt
  • Minimaal vier maal per jaar op controle komt bij de arts-onderzoeker in het Franciscus Gasthuis, Vlietland of Maasstad Ziekenhuis
  • Thuis een neusuitstrijk afneemt en deze naar ons opstuurt wanneer u verkouden bent
  • Iedere week een korte vragenlijst over uw astmaklachten invult via een weblink