Deze studie wordt uitgevoerd met toestemming van de Raad van Bestuur van zowel het Franciscus Gasthuis & Vlietland, als het Maasstad Ziekenhuis.

De ziekenhuizen vinden het belangrijk dat patiënten, proefpersonen en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. In dat geval kunt u het beste eerst praten met de onderzoeksarts of uw behandelend arts. Als u dat liever niet doet, kunt u ook contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van het ziekenhuis. Dit kan zowel telefonisch als door het invullen van het online klachtenformulier.

Heeft u een klacht over de studie? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

  • In het Franciscus Gasthuis: 010-461 62 76

  • In het Franciscus Vlietland: 010-893 54 42

  • In het Maasstad Ziekenhuis: 010-291 34 90

Bronchovaxom is een pil die in veel Midden-Europese landen wordt gebruikt om verkoudheden te voorkomen. De pil heeft een gunstig effect laten zien bij jonge kinderen met astma, ook laten enkele kleine studies bij oudere kinderen en volwassenen een mogelijk gunstig effect zien op luchtweginfecties en astmatische klachten.

Samenstelling
De pil bestaat uit kleine onschuldige opgesplitste deeltjes van bacteriën, zogenaamde bacteriële lysaten. Deze bacteriën komen normaal ook voor in de neus- en keelholte en kunnen soms ziek maken. Bronchovaxom kan het afweersysteem stimuleren zonder ziek te maken. Met een gestimuleerd afweersysteem ontwikkelt het lichaam een betere verdediging tegen virussen en bacteriën.

Om het effect van Bronchovaxom goed te kunnen vergelijken, wordt er in de studiegroep ook een placebo gegeven. Het placebo ziet er hetzelfde uit als Bronchovaxom, maar dan zonder de opgesplitste deeltjes van bacterien. Het gebruik van het placebo heeft geen negatief effect op de gezondheid. Wel is uit verschillende studies gebleken dat ook het innemen van placebomedicatie een positief effect op de gezondheid kan hebben. Dit zou kunnen komen doordat er tijdens deelname aan een studie men meer bezig is met de gezondheid dan anders.

Bijwerkingen
Bronchovaxom is uitgebried onderzocht in eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Er zijn nauwelijks gevaarlijke bijwerkingen beschreven, dit betekend dat er minder bij minder dan 1 van de 100.000 mensen een gevaarlijke bijwerking plaats heeft gevonden. Ongeveer 1 tot 10 op de 100 mensen ervaart tijdens het gebruik van Bronchovaxom diarree en/of hoofdpijn. Nog minder mensen beschreven misselijkheid of luchtwegklachten. Studies naar ernstige bijwerkingen hebben deze niet aangetoond. Van het placebo verwachten we geen bijwerkingen.

 

De breathestudie is een wetenschappelijk onderzoek waarin we kijken naar het effect van bronchovaxom bij patiënten met astma.

Bronchovaxom is een al lang bestaande pil die in verschillende Europese landen wordt gebruikt om verkoudheden te voorkomen. Deze pil kent weinig bijwerkingen en is veilig in gebruik. Uit onderzoek is gebleken dat deze pil ook mogelijk zorgt voor de vermindering van de astma-ontsteking. Er wordt gedacht dat mensen met astma, minder last van hun astma zullen hebben bij het gebruik van deze pil, doordat zij minder luchtweginfecties krijgen en doordat de astma-ontsteking afneemt.

Met dit onderzoek willen wij onderzoeken of dit klopt. Wij willen kijken of mensen die deze pil nemen, daadwerkelijk minder last hebben van astma aanvallen (exacerbaties) en luchtweginfecties. Ook willen wij weten wat het gebruik van deze pil doet op de werking van de longen en het dragerschap van virussen en bacterien in de luchtwegen en in de darmen.

De werking van een pil kun je alleen maar bewijzen door te vergelijken met een placebo. Een placebo is een veilig middel dat er precies hetzelfde uit ziet, maar dan zonder werkzame stoffen, een "neppil" dus eigenlijk. Het is voor ons en voor u niet bekend wie welke pil krijgt, dit wordt dubbelblind genoemd. Aan het einde van de studie, of in geval van nood, kan de apotheker de verzegelde enveloppe met die informatie doorbreken.

De Breathe studie wordt uitgevoerd door een arts-onderzoeker, kinderarts en een longarts van het Franciscus Gasthuis. Zij werken samen met de longartsen en kinderlongartsen van het Franciscus Vlietland en Maasstad Ziekenhuis met betrekking tot dit onderzoek. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het laboratorium longziekten van het Erasmus MC (Prof. Dr. R. Hendriks). In dit laboratorium wordt veel immunologisch onderzoek verricht, waardoor we meer over de achtergrond van astmatische ontsteking en astma exacerbaties te weten kunnen komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts-onderzoeker
Drs. G.M. de Boer

Kinderarts / onderzoeker
Dr. G.A. Tramper-Stranders

Longarts / onderzoeker
Dr. G.J. Braunstahl

De Breathe studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar het effect van bacteriële lysaten bij patiënten met astma.

Bronchovaxom is een al lang bestaande pil die in verschillende Europese landen wordt gebruikt om verkoudheden te voorkomen. Deze pil kent weinig bijwerkingen en is veilig in gebruik. Uit eerder klein opgezet onderzoek is gebleken dat deze pil ook kan zorgen voor de vermindering van de astma-ontsteking. Er wordt gedacht dat mensen met astma minder last van hun astma zullen hebben met het gebruik van deze pil.

Met ons onderzoek willen wij onderzoeken of dit klopt. Wij willen kijken of mensen die deze pil nemen, daadwerkelijk minder last hebben van astma-aanvallen (exacerbaties) en luchtweginfecties. Ook willen wij weten wat het gebruik van deze pil doet op de werking van de longen, de astmatische ontsteking en het dragerschap van virussen en bacteriën in de luchtwegen en in de darmen. De opzet van deze studie betreft een zogenaamde gerandomiseerde geblindeerde placebo-gecontroleerde studie. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje studieopzet. 

In het najaar van 2016 zijn de eerste patienten gestart in deze studie. In het voorjaar van 2019 werd de studie afgerond. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de resultaten van de studie te verzamelen en te publiceren. Dit zal ook op de website terug te vinden zijn.