De Breathe studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij gekeken wordt naar het effect van bacteriële lysaten bij patiënten met astma.

Bronchovaxom is een al lang bestaande pil die in verschillende Europese landen wordt gebruikt om verkoudheden te voorkomen. Deze pil kent weinig bijwerkingen en is veilig in gebruik. Uit eerder klein opgezet onderzoek is gebleken dat deze pil ook kan zorgen voor de vermindering van de astma-ontsteking. Er wordt gedacht dat mensen met astma minder last van hun astma zullen hebben met het gebruik van deze pil.

Met ons onderzoek willen wij onderzoeken of dit klopt. Wij willen kijken of mensen die deze pil nemen, daadwerkelijk minder last hebben van astma-aanvallen (exacerbaties) en luchtweginfecties. Ook willen wij weten wat het gebruik van deze pil doet op de werking van de longen, de astmatische ontsteking en het dragerschap van virussen en bacteriën in de luchtwegen en in de darmen. De opzet van deze studie betreft een zogenaamde gerandomiseerde geblindeerde placebo-gecontroleerde studie. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje studieopzet. 

In het najaar van 2016 zijn de eerste patienten gestart in deze studie. In het voorjaar van 2019 werd de studie afgerond. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de resultaten van de studie te verzamelen en te publiceren. Dit zal ook op de website terug te vinden zijn.